Cứng PU 404

82.00086.000

* Bền, Cứng, Đanh, Chai

* Thích hợp dùng với lót + bóng