2k 450 Hapot

Liên hệ: 0938.030.303

Chống trầy xước
Bề mặt cứng, đanh, chai

Không ngả vàng